Моля запознайте се с условията за ползване на електронен магазин www.smilehobby.net и ги спазвайте. При положение, че използвате услугите, предлагани от този уеб сайт, се счита че сте приели описаните по-долу условия.

ВАЖНО! - обявените цени в сайта са за поръчка по интернет. Цените в магазина на някои стоки може да се различават!

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ
Smilehobby.net е уеб сайт за електронна търговия. В него са публикувани стоки, които се предлагат за закупуване от крайни потребители и търговци на дребно. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин! Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на РБ и общоприетите правила за комуникация да извършват злоумишлени действия в това число неоторизиран достъп до сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица. Потребителите на сайта нямат право да го претоварват с фиктивни заявки.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ
Търговските марки, използвани в сайта, са притежание на техните собственици!

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Електронният магазин - smilehobby.net, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било щети, загуба на информация, пропуснати ползи или др., предизвикани в резултат на употреба или не на сайта, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждения спрямо smilehobby.net  или материали от него от ваша страна доведе до възникване на вреди, за които е необходим ремонт, сервиз или поправка на оборудване, или информация. Вие поемате изцяло отговорността и всички разходи свързани с отстраняване на нанесените вреди.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ
Smilehobby.net има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта, без за това да се дължи предварително известяване.
Smilehobby.net има право да прави намаления на цените.
Smilehobby.net има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка.
Въпреки старанието ни, възможни са технически грешки в описанието и предлагането на продуктите.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Smilehobby.net не иска да получава конфеденциална или защитена информация от вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за неповерителни и не представляващи предмет на права. При регистрирането си в smilehobby.net всеки потребител на сайта въвежда валиден е-майл адрес, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка. Всеки потребител на smilehobby.net носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола и всички действия, които се извършват чрез използването им.
Регистрацията на потребителите не е задължителна за извършване на поръчка, като в този случай няма възможност за проследяване на предишни поръчки, предоставени отстъпки и др.
Личните данни – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в smilehobby.net - са под закрила на Закона за защита на личните данни. Потребителите на smilehobby.net са съгласни с факта, че фирма "ДРФ" EООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения имат достъп до част или цялата информация, с която се идентифицира даден потребител – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.
Всеки регистриран в smilehobby.net потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителя следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация, която е въвел при регистрацията си.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП), КОЯТО НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ВИ ПРЕДОСТАВИМ
1. Уеб сайт за електронна търговия www.smilehobby.net е собственост на фирма "ДРФ" EООД гр. София, регистрирана със седалище гр.София жк. Бели брези, бл. 11, ап. 38,  ЕИК 131272871 и магазин: гр. София, ж.к. Красно село, ул. Хубча 2.
2. Всички характеристики на стоките са описани подробно в страницата за представяне на всеки отделен артикул.
3. Не налагаме никаква допълнителна стойност при използване на предлаганите средства за комуникация с нас.
4. Начините за доставка на поръчаните стоки са подробно описани на страницата на „Поръчка и доставка”.
5. Всички плащания на поръчани от нас стоки са съобразени с чл. 93 ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, за което се получава съответния документ.
6. Рекламация:
6.1 След получаване на стоката, потребителя следва да провери за несъответствия съгласно чл.122 от ЗЗП. В случай, че има несъответствия, следва да направи рекламация в писмен вид за тях по реда на чл.125 от ЗЗП.
6.2 При проява на скрити фабрични дефекти и липси, следва да направи рекламация в писмен вид след установяването им в рамките на срока съгласно чл.126 от ЗЗП, който започва да тече от деня на получаване на стоката. В случай на непълна доставка, "ДРФ ЕООД следва незабавно да достави липсващите артикули. В останалите случаи "ДРФ EООД има право да замени стоката с нова. Ако заместващата стока не е задоволителна, то потребителя има право или на отстъпка от покупната цена, или да се откаже от договора.
8. Право на отказ от стока:
8.1 Всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката , че е във вида в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. В случай, че потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ и да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид на адреса на магазина на "ДРФ EООД, от който е изпратена. "ДРФ" EООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 15 дни от датата на която потребителя е упражнил правото си на отказ от стоката. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя.
8.2 При явно не съответствие на стоката със заявената и с характеристиките посочени в страницата, доставчикът възстановява на потребителя цялата платена сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 15 дни от получаване на върнатата стоката и ненарушаване на търговския й вид и опаковка или при желание от страна на потребителя и отправено писмено искане я заменя със съответстваща на заявената.
За всяко нарушение на Вашите потребителски права по Закона за защита на потребителите, можете да сигнализирате Комисия за защита на потребителите : тел. на потребителя 0700 111 22 (на стойността на селищен разговор от цялата страна)
За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас чрез посочените в страницата  e-mail и телефони.